خدمات حقوقی بانکی | وکیل پایه یک دادگستری حقوقی | عدالت نو
  • خانه
  • خدمات حقوقی بانکی
خدمات حقوقی بانکی

خدمات حقوقی بانکی مشمول افراد و شرکت‌هایی می‌شود که به منظور راه‌اندازی کسب و کار خود، و یا گسترش آن، از موسسات مالی و بانک‌ها وام دریافت نموده‌اند. اما به دلایلی از جمله تصویب قوانین گمرکی جدید، یا تغییر شرایط واردات و صادرات، دچار مسایلی در بازپرداخت دیون بانکی خود شده‌اند. بخشودگی یا تخفیف جریمه تاخیر یا دیرکرد، درخواست استمهال، رفع توقیف اموال، آزاد سازی حساب‌ها، تغییر در شرایط جاری وام، از جمله موارد کلیدی است که در این مجموعه خدمات می‌توان نام برد.

از جمله نکات مهمی که در این دعاوی می‌توان به آن رسیدگی نمود، موضوع جریمه تاخیر دیون بانکی است که با مشاوره صحیح و بررسی دقیق پرونده، احتمال امکان تغییر شرایط وجود دارد. همچنین در مورد چک‌های ضمانت صادر شده جهت دریافت وام و نوع پیگیری آن، نیاز بسیار به آگاهی حقوقی و تخصص در امور بانکی است، که موسسه حقوقی عدالت نو، در این موضوع، بصورت تخصصی تجربه و

No votes yet.
Please wait...