محمد مومن زاده، نویسنده در موسسه حقوقی عدالت نو
محمد مومن زاده
محمد مومن زاده
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز کارشناس ارشد جزا و جرمشناسی حوزه فعالیت: وکالت در دادگاه انقلاب ،مواد مخدر،اصل ۴۹ قانون اساسی،دعاوی کیفری (کلاهبرداری،انتقال مال غیر،صدور چک بلا محل،.خیانت در امانت،سرقت،ضرب و جرح و ...)