تغییر موضوع شرکت بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
تغییر موضوع شرکت
  • 1190
در قانون تجارت این امکان فراهم است تا شخص حقوقی (شرکت) در طول حیات خود بتواند تغییر کند که یکی از این تغییرات تغییرموضوع آن است.اعم از اینکه تغییر موضوع ، همراه با افزایش یا کاهش مورد یا مواردی به موضوعات آن باشد یا تغییر کلی موضوع اولیه که طی مراحل وصورتجلساتی انجام می شود را در بر گیرد . نکته : شرکتهای با موضوعات خاص مستقیما قابل ثبت اولیه و تغییرات نبوده و ثبت این نوع از شرکتها و تغییرات آنها منوط به اخذ مجوز و استعلام از سازمان ذیربط است.موضوعات مذکور عبارتند از: 1)تبلیغاتی 2)فرهنگی هنری 3) چاپ 4) حمل ونقل(به هر نحو) و اتومبیل کرایه و آژانس و املاک 5) نگهداری کودک و سالمند 6) آتش نشانی و اطفاء حریق 7) خدمات درمانی و پزشکی مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات: 1)کپی آگهی تاسیس  2)کپی روزنامه رسمی  3)کپی مدارک شناسایی همه اعضا  4)درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات نویسنده : حمیدرضا کاکاوند