تغییر نام شرکت بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
تغییر نام شرکت
  • 1190
یکی از تغییراتی که امکان ایجاد آن در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است که این اتفاق میتواند دلایل مختلف و متفاوتی داشته باشد . نکته حائز اهمیت اینست که تغییر نام تاثیری در شماره ثبت و تاریخ آن ندارد . این تغییرهم از دسته تغییرات در اساسنامه بوده در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که طی صورتجلسه تنظیم میگردد . مدارک مورد نیاز: 1)کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت. 2)کپی روزنامه رسمی. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند