ثبت شرکت با مسئولیت محدود بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
شرکت با مسئولیت محدود
  • 1214
شرکت با مسئولیت محدود تقریباً رایج ترین شرکتی است که برای ثبت آن اقدام میشود . این شرکت از { حد اقل }دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هرکدام از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند . مدارکی که برای ثبت شرکت مزبور مورد نیاز میباشد: 1) مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2)  ارئه ی  گواهی عدم سوء پیشینه مدیران شرکت( اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ) 3)  داشتن مجوز مرتبط با فعالیت (در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.) 4) اقرارنامه(که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد) 5) اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.نویسنده : حمیدرضا کاکاوند