ارث بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
سهم الارث زوج و زوجه
  • 1507
آیا می دانید  سهم الارث زن و شوهر به چه میزان است؟؟!همسر (زن) : در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد=> یک هشتم و در صورت نبود اولاد => یک چهارمهمسر (مرد) : در صورتی که متوفی اولاد داشته باشد => یک چهارم و در صورت نبود اولاد=>یک دوممنظور قانون گذار از فرزند ، فرزند مشترک نمی باشد و ملاک تقسیم سهم الارث ، فرزند شخص متوفی است .  نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی